MRP Planningtool HP - DHL Amersfoort
Voor DHL (HP-fabriek Amersfoort,  assemblagefabriek HP-printers) is door Plandata een uitgebreide MRP (Material Requirement Planning) tool ontwikkeld. Op basis van data uit SAP (ERP systeem) worden J.I.T. (!) planningen gemaakt voor afroep van halffabrikaten en cushions (verpakkingsmateriaal van piepschuim). Resultaat van de user-planningactiviteiten gaat ook weer automatisch retour naar SAP.

Zie onderstaande 5 afbeeldingen voor een kleine impressie.

Figuur 1: Hoofdmenu
 

Figuur 2: Excel Selectiemenu

Figuur 3: Userscherm MRP-Orderplanning & -berekening.


Figuur 4: Simulatie & vastleggen Workorders


Figuur 5: Voorbeeld instellen SAP folders etc