Calculationtool -
Optimale Safetystock

Berekening van optimale veiligheidsvoorraden op basis van statistisch gegevens bij een gewenste 'Service Level %'.

Op basis van onderstaande formules berekent het programma optimale veiligheidsvoorraden. Naar keuze kan dat voor 1 artikel (direct op basis van gegevens in het invoerscherm) of voor een veel artikelen (via een te koppelen Excellijst met relevante productgegevens). Zie bijgaande afbeeldingen. 

Zie onderstaande 3 figuren (1 formules, 2 input, 3 output) waarin de werkwijze van deze rekentool kort wordt toegelicht.

Figuur 1: statistische basisformules

Figuur 2: Invoer en rekenscherm Safetystock berekening

Figuur 3: Exceltabel met 10 inputkolommen en  2 kolommen automatisch
berekende output volgens formules uit afbeelding 1.