MRP-planningtool bij Exel, Locatie Veghel

Basisgegevens:

  
Opdrachtomschrijving; Voorwaarden; Schema; Toegang; Selectie dataset;
   Leveranciers;
Componenten; Opmerkingenformulier; Stamgegevens inlezen; Voorraadtabel
Van MRP t/m Simulatie:
   MRP rekenslag; Voorraadverloop;
Grafiek; Orderscherm; Orderfax; Simulatietool
Rapportages:
   1/4 Kosten per BOM  2/4. Kosten huidige vooraad
   3/4. Voorraadsimulatie per maand  4/4.
Voorraadopbouw per week

Opdrachtomschrijving MRP orderplanning

Voorwaarden (terug)

Schermvoorbeelden  (terug)

Onderstaande schermen geven een beeld van de ontwikkelde MRP-planningtool

 1. Schematische weergave 3 soorten orders. In de MRP-tool wordt onderscheid gemaakt tussen ‘maakorders’, ‘afroeporders’ en maakorders t.b.v. call off voorraad’ (terug)


 2. Toegang tot MRP tool. De MRP-tool is toegankelijk via een eigen menubalk in de Excelinterface. Tevens is er een toegang via een ‘MRP’ optie in het Excel basis menu. (terug)


 3. Selecteren van een MRP dataset. (terug)


 4. Leverancier stamgegevens. (terug)
  De onderstaande leveranciergegevens kunnen ook in een Excelsheet worden weergegeven.


 5. Component stamgegevens (terug)
  Componenten die niet (meer) actief zijn kunnen worden ‘uitgevinkt’ (maar blijven aanwezig in het systeem). Voor ‘Call off’ componenten moet een extra kolom met voorraadstamgegevens worden ingevuld (orderomvang, leadtime etc).


 6. Opmerkingen formulier (terug)
  Relevante ‘programma-informatie’ kan worden toegevoegd via onderstaand formulier. Tevens worden hier automatisch meldingen opgeslagen die relevant zijn na een automatisch MRP-rekenslag (bijv. ”MRP Issues 24 Nov 2004”).


 7. Inleesscherm (terug)
  Relevante externe stambestanden kunnen na selectie met ‘een druk op de knop’ worden ingelezen.


 8. Toegang tot diverse (stam)tabellen (terug)
  Via onderstaand scherm kan de gebruiker diverse (stam)tabellen oproepen in een formulier. De meeste tabellen zijn ook in een Excelsheet te tonen. Na een druk op ‘Ok’ worden de ingelezen voorraden getoond (zie bij 9.).


 9. Voorraadtabel (terug)
  De ingelezen voorraden hier inzien en eventueel aanpassen


 10. Melding na MRP rekenslag (terug)
  Met een ‘MRP & planning’ rekencommando (via menu /MRP/Doorrekenen (zie 2.) of via knop (zie 3.)) wordt de MRP-database doorgerekend, toekomstige component- voorraden gesimuleerd en ordervoorstellen gegenereerd. Er worden dan altijd wel ‘data issues’ gedetecteerd. De ‘MRP-rekenslag’ wordt dan ook afgesloten met onderstaande meldingscherm. Detail informatie kan de gebruiker (later nog) teruglezen via het ‘opmerkingenformulier’ (zie 6.).


 11. Voorraadverloop (terug)
  Na de MRP-rekenslag is o.a. een nieuwe ‘voorraadverloop’-sheet beschikbaar. Hierin kan de gebruiker o.a. de voorraad toe- en afname per component checken. Voor de ‘call off’ componenten is er apart nog zo’n sheet beschikbaar (t.b.v. voorraadverloop in ‘externe magazijnen’).


 12. Grafische weergave voorraadverloop (terug)
  Verloop visueel weergegeven incl. minimale (veiligheids-) en maximale voorraad


 13. Orderscherm (terug)
  Het meest gebruikte scherm in het programma. Bovenin zoek- en filtervelden. In het ‘Scrollgebied’ staan alle orders (geleverd, geannuleerd, besteld, ordervoorstellen). Van een geselecteerde order kunnen allerlei velden worden gewijzigd (grijze velden zijn geblokkeerd). Een verloopgrafiek (zie 12.) kan worden opgeroepen. En een fax-bestelformulier kan automatisch worden gegenereerd (zie 14.).


 14. Order bestelformulier (terug)
  Een bestelformulier (fax) wordt automatisch aangemaakt.in een excelsheet.


 15. Productieplan Simulatietool (terug)
  Het beschikbare productieforecast-plan is niet direct bruikbaar. Immers er zijn altijd wel componentenvoorraad issues. Met de simulatietool kan de gebruiker (semi-) automatisch een reëel plan doorrekenen, manipuleren en opslaan.


 16. Voorbeelden (kosten)rapportages (terug)
  Achtereenvolgens:
  1 Kosten per BOM  2. Kosten huidige vooraad  3. Voorraadsimulatie (per maand)  4. Voorraadopbouw (per week)

  1/4 Kosten per BOM:
  (terug)


  2/4 Kosten huidige vooraad:
  (terug)


  3/4 Voorraadsimulatie per maand:
  (terug)


  4/4 Voorraadopbouw per week
  (terug)

Bron:
Plandata Consultancy
Kaaghof 5  6843 NM Arnhem

tel 026-3707710
www.plandata.nl
info@plandata.nl