Contractmonitoring Reïntegratietrajecten   

Voor deze opdrachtgever is een Contractbeheersysteem ontwikkeld om (financiële) statussen van contracten te monitoren. Via een duidelijke menustructuur is ondermeer de volgende functionaliteit beschikbaar:
1. Inlezen van relevante klantgegevens uit een bestaand klantvolgsysteem.

2. Handmatige invoer van nieuwe contracten (cursussen) met aanvullende informatie zoals (totaal)kosten, begindatum, einddatum, aanbieder en ingeplande & reeds betaalde maandelijkse voorschotten.

3. Per klant invoeren en muteren van ingeplande cursussen/cursusdagen.

4. Periodiek inlezen en verwerken van actuele statussen van contracten en aanverwante informatie van aanbieders (cursusdagen, opkomst cursisten).

5. Diagnose mogelijkheden om conflicterende gegevens op te sporen (zoals: ingeplande cursisten die niet (meer) voorkomen in de aangeleverde overzichten of andersom, ontbrekende actuele gegevens, etc).

6. Genereren van relevante rapportages (zoals: ‘performance’ per cursus of aanbieder, betaalde voorschotten versus nieuw berekende normen (opkomst afhankelijk), andere relevante overzichten per cursist, per case manager, per aanbieder en per cursus.